Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Eduard Troelsgård case

60 års historie ligger i virksomhedens identitet

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S havde en simpel hjemmeside, som ikke var blevet opdateret i flere år. I forlængelse af at tegnestuens partnere var i gang med at definere tegnestuens identitet og værdier kom en ny hjemmeside på tale.

Jeg valgte at tage udgangspunkt i deres arbejde med at definere virksomhedens værdier. Vi arbejdede med virksomhedens storytelling og DNA, som siden har udmøntet sig i en nye hjemmeside, som både repræsenterer virksomheden, som den er i dag, og samtidig fortæller historie om tegnestuen igennem 60 år. En historiefortælling, der giver indblik i det faglige fundament og den historie og kulturarv, virksomheden også i dag bærer med sig og byggere videre på.

Se den nye hjemmeside

Rådgivning & kommunikation: Mathilde Forstholm
Grafisk design og website: Lars Bechsgaard – Lars-B

Berlingske Media

Psykolog Helle Birkholm-Buch

Birkholm

WorkPoint slogan

WorkPoint

Ny identitet for Suhr mangemen

Suhr Mangement