Eduard Troelsgård

Eduard Troelsgård case

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S havde en simpel hjemmeside, som ikke var blevet opdateret i flere år. I forlængelse af at tegnestuens partnere var i gang med at definere tegnestuens identitet og værdier kom en nye hjemmeside på tale.

Jeg valgte derfor at tage udgangspunkt i deres arbejde med at definere virksomhedens værdier. Vi arbejdede med virksomhedens storytelling og DNA, som siden har udmøntet sig i en nye hjemmeside, som både repræsenterer virksomheden som den er i dag og samtidig fortæller historie om tegnestuen. En historiefortælling der giver indblik i det faglige fundament og den historie og kulturarv’, virksomheden også i dag bærer med sig og byggere videre på.

Se den nye hjemmeside

Rådgivning & kommunikation: Mathilde Forstholm
Grafisk design og website: Lars Bechsgaard – Lars-B

Berlingske Media

G.R.A.S.

Ny identitet for Suhr mangemen

Suhr Mangement

Norstad case

Norstad